Home
 

Jeles napok

A Magyar Operett NapjaOperettszinhaz

11 éve

2002.10.24

Kálmán Imre emlékére tartják ezen a napon.

http://ezenanapon.hu/?d=10-24

——————————————————–

Bemutatták az első mikrohullámú sütőtmikro

58 éve

1955. 10. 25.

A Tappan cég székhelyén volt a bemutató.

http://ezenanapon.hu/?d=10-25

——————————————————–

Erzsébet (Sissi) oszták császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján merénylet áldozatául esettSissi

115 éve

1898.09.10

Séta közben Luigi Luccheni olasz anarchista megtámadta és leszúrta. A németek népszerű “Sissi” hercegnője a Wittelsbach-családból származó Miksa bajor herceg második leánya volt. Erzsébet hercegnő 1854-ben ment hozzá Ferenc József osztrák császárhoz. Szépségével és kedvességével nagy népszerűségnek örvendett. A családot ért tragédiák – többek között fiának, Rudolf hercegnek az öngyilkossága – súlyos depressziót okoztak nála, amelyet hosszabb európai utazásokkal próbált enyhíteni. Nehezen viselte a szigorú bécsi udvari etikettet, ezért többnyire Korfun az Achilleion kastélyban, vagy Magyarországon, Gödöllőn tartózkodott.

http://ezenanapon.hu/?d=09-10

——————————————————–

Megszületett Giuseppe Verdi olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott operaszerzője (Othello, Falstaff).Picture dated 1900 of Italian composer Guiseppe Ve

200 éve

1813.10.10.

Le Roncoléban született. Születésikori neve: Joseph Fortunin François Verdi. Az opera műfaját zenedrámává fejlesztette az áriák, duettek és a kardalok összekapcsolódásával. Szakítva a hagyományokkal, a zenekart alárendelte a kifejező, átélt éneklésnek, amely a szereplők jellemét és érzéseit tükrözi. 1842-ben mutatták be első nagy sikerét, a “Nabuccó”-t. 1844-ben az “Ernani”, 1847-ben a “Macbeth” került bemutatásra. Az 1851-ben írt “Rigoletto” és az 1859-es “Álarcosbál” című operáinak szövegét az osztrák cenzúra miatt meg kellett változtatnia. Korai műveit az Olaszország egységesítéséért és a szabadságért vívott harc támogatásaként értelmezte a közönség. 1867-ben mutatták be a “Don Carlos”, 1871-ben az “Aida” című operáját. A William Shakespeare drámáiból írt két utolsó alkotását, az “Othelló” című operát (1886) és a “Falstaff” című vígoperát (1992) tekintik a legkiemelkedőbb műveinek.

http://ezenanapon.hu/?d=10-10

Erzsébet (Sissi) oszták császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján merénylet áldozatául esett.

——————————————————–

A magyar nemzetnek ajándékozta könyvtárát, numizmatikai és magyar történelmi gyűjteményét Széchényi Ferenc gróf.szechenyikonyvtar

211 éve

1802. 11. 25.

Ezzel megalapította a Magyar Nemzeti Múzeumot, és létrehozta az Országos Széchenyi Könyvtár alapjait.

http://ezenanapon.hu/?d=11-25

——————————————————–

Megszületett Bethlen Miklós gróf erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró.Bethlen

371 éve

1642. 09.01

Bethlen Miklós a heidelbergi, az utrechti és a leideni egyetemen történelmet, filozófiát, teológiát és irodalmat tanult. Járt Franciaországban és Angliában is. Az 1680-as években fontos szerepet játszott Erdély politikai életében. Részt vett az Erdély és a magyar királyság közötti megegyezésére irányuló diplomáciai akciókban. A XVII. század utolsó évtizedében sokoldalú közigazgatási, pénzügyi és a református egyház érdekében álló tevékenységet fejtett ki. Volt Kővár kapitánya, sőt Máramaros vármegye főispánja és a fejedelmi tanács tagja is. 1691-től erdélyi főkancellárként működött, s jelentős része volt az Erdély autonómiáját biztosító Diploma Leopoldinum kiadásában. 1704-ben az Erdély önállóságának visszaállításért írt röpirata miatt – nem először – elítélték. Később felmentették, de Bécset haláláig nem hagyhatta el. Írói hírnevét nagyterjedelmű, rabságban írt önéletírásával szerezte, amely nemcsak irodalmi remekmű, de

értékes történelmi forrás. (Meghalt 1716.10.27)

http://ezenanapon.hu/09/01/megszuletett-bethlen-miklos-grof-erdelyi-allamferfi-kancellar-es-emlekiratiro/90705

——————————————————–

Kakasy Éva: Takarítási világnap

A TAKARÍTÁSI VILÁGNAP nem kötődik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. A hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon a Magyar Cserkész Szövetség erdőtakarítási és szemétgyűjtési akciókat szervez.

Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/takaritasi_vilagnap

——————————————————–

Kakasy Éva: A szív világnapja

A Szív Világszövetség (World Heart Federation) 1998-ban alakult az 1946-ban alapított Nemzetközi Kardiológiai Társaság (International Society of Cardiology) tagjaiból. A 2001-ben kiadott missziós nyilatkozat szerint egy hosszabb és jobb minőségű élet eléréséhez segítik az embereket a szívbetegségek és a stroke megelőzése és gondozása által, különös tekintettel a szegény és a közepes jövedelmű országokra. Az Egyesület a WHO-val szoros együttműködésben dolgozik. Legismertebb kezdeményezésük A SZÍV VILÁGNAPJA, amelyet 2000 óta tartanak meg, mindig szeptember hónap utolsó vasárnapján.

Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_sziv_vilagnapja

——————————————————–

NOVEMBER UTOLSÓ PÉNTEKJE – NEMZETKÖZI NE VÁSÁROLJ SEMMIT! NAP

BUY NOTHING DAY

Vasárnap – vásárnap?!?
(fotó: Vimola Ágnes)

A NE VÁSÁROLJ SEMMIT NAP vidám és kritikus tiltakozás a nyugati túlfogyasztás, a jólét, a vagyon egyenlőtlen elosztása, és a reklámnak a mindennapi életünkre gyakorolt hatása ellen. A ne vásárolj semmit! napot 1992-ben kezdeményezte a kanadai Ted Dave, aki a reklámszakmában dolgozott. Ezáltal akart tiltakozni a reklámok szüntelen túlfogyasztásra való ösztönzése ellen. Mottója az volt: Ami elég, az elég! Azóta egyre több ország vette át a Ne vásárolj semmit! napot.

Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

 http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_ne_vasarolj_semmit_nap

——————————————————–

OKTÓBER ELSŐ HÉTVÉGÉJE – NEMZETKÖZI MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOK

EUROPEAN BIRD WATCH

Túzok (A Magyarország védett állatai – Puszták védett madarai c. diafilm részlete)

A madárvédők világszervezete, a BirdLife International kezdeményezésére, 1992-ben szerveztek először MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOKat Európában. Az akció legfontosabb célja, hogy minél több emberrel megismertessék a madárvédelem jelentőségét, a madár- és természetvédő szervezetek tevékenységének fontosságát. A madármegfigyelő napokat az őszi madárvonulás időszakának közepén, minden október első hétvégéjén rendezik.

Neumann-ház– Irodalmi Szerkesztőség

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_madarmegfigyelo_napok

——————————————————–

Advent
(fotó: Legeza Dénes István)

 

Tőkés István: Hétköznapok – ünnepnapok

 

(részlet)

Az egyházi év az adventi idővel kezdődik, közelebbről pedig advent első vasárnapjával. Ez nincs egy meghatározott naphoz kötve, de első alkalma mindig a karácsony előtti 4. vasárnap. Tehát az adventi idő négy teljes hét.

(…)

A négy adventi vasárnap csak abban különbözik egymástól, hogy az első alkalommal megterítjük az Úr asztalát. Ettől eltekintve az egész adventi idő a Krisztus jövetelére figyelmeztet (advenio = jövök, eljövök; adventus = megérkezés, Krisztus érkezése).

Az adventnek négyes tekintetét kell figyelembe venni. Először: Krisztus az, akinek eljöveteléről jövendöltek főként az ószövetségi próféták; az egész Ószövetség könyve végeredményben nem egyéb, mint Krisztusra irányuló előremutatás. Másodszor: Krisztus az, aki a prófétai jövendölések szerint valóban eljött, megérkezett karácsonykor. Harmadszor: Krisztus az, akit az állandó mában, a mindenkori jelenben naponta várni kell, hogy újból minden napon megérkezzék; a jövetelvárás tehát legyen a szív állandó történése. Negyedszer: Krisztus az, aki a maga idejében eljön ítélni eleveneket és holtakat, amint ezt az Apostoli Hitvallás tanítja.

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/advent


Top